Obserwacja pracy czyli job shadowing to jedna z aktywności zaplanowanych w ramach Akredytacji Erasmus+. Jej celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami akredytowanych szkół w całej Europie. W dniach 23.X – 30.X. 2023 nauczycielki z naszej szkoły- A. Wygnaniec, L. Dziedzic, G. Rzeszutek obserwowały pracę szkoły podstawowej w Hiszpanii – Colexio de Education Infantil e Primaria Mestre Vide.

            Oprócz obserwacji lekcji szkolnych, m.in. muzyki, języka angielskiego, wf-u, historii, panie miały okazję przyjrzeć się pracy przedszkoli, odbyły też wizytę w szkole drugiego stopnia oraz szkole językowej dla dorosłych. Głównym celem wizyty była wymiana dobrych praktyk, dzielenie się doświadczeniem w organizacji zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych, wykorzystanie technologii informatycznych w procesie dydaktycznym.

            Równie ważna jest implementacja dobrych rozwiązań w sferze wychowawczej, dlatego panie przyglądały się zachowaniu uczniów podczas przerw, ich relacjom z nauczycielami, uczestniczyły w wycieczce klasowej do muzeum w Santiago de Compostela.

            Realizowany w naszej szkole program Erasmus+Akredytacja finansowany jest w całości ze środków Unii Europejskiej.

By admin