Uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły wzięli udział w Dniu Greckim, którego organizatorem był Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. Podczas spotkania podsumowano projekty Mobilności Międzynarodowej zrealizowane w tym roku szkolnym oraz wręczono certyfikaty uczestnikom. Nasi uczniowie mogli wziąć udział w pokazie mody greckiej, a także popróbować przysmaków kuchni greckiej. Głównym celem spotkania było poznanie kultury i obyczajów Grecji oraz integracja zespołów klasowych. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie Dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

By admin