30 maja 2023 wszystkie grupy przedszkolne brały udział w spektaklu profilaktyczno – wychowawczym Teatru Kurtyna z Krakowa pt: “Zaczarowany eliksir”
Spotkanie było bardzo ciekawą lekcją o wartościach: Edukacja zdrowotna – kształtowania postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, szkodliwego wpływ „śmieciowego” jedzenia na zdrowie człowieka.
Kształtowanie postaw społecznych – wytrwałość w działaniu i dążeniu do celu, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, zachowanie obowiązujących norm i reguł kultury osobistej, odróżnianie dobra od zła, nieufność w stosunku do nieznajomych dorosłych oferujących nam prezenty czy też zachęcających do wspólnej zabawy lub spaceru.
Było mnóstwo dobrej zabawy i śmiechu. Każdy z nas wyniósł z tego spektaklu coś ciekawego i pouczającego dla siebie.
Dziękujemy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu oraz Pani Pedagog Monice Kmiecik za zorganizowanie tego spotkania.

By admin