24 marca 2023 r. odbył się w naszej szkole XVIII Gminny Konkurs Ortograficzno – Gramatyczny klas trzecich. Organizatorami konkursu byli Małgorzata Rochacka i Jan Szajny, a patronat nad konkursem objęła Małgorzata Byrwa – Przewodnicząca Rady Gminy.

W konkursie wzięło udział 16 uczniów ze Szkół Podstawowych w Zarzeczu i Żurawiczkach. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce    – Antonina Węgrzyn SP Zarzecze; opiekun Beata Prymon

II miejsce  – Antoni Hypta SP Żurawiczki; opiekun Małgorzata Kocur

III miejsce –Aleksandra Mazurek SP Zarzecze; opiekun Wacław Wdowiak

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki ufundowane przez Panią Małgorzatę Byrwa.

By admin