22 marca w naszej szkole został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Ortograficzny  dla klas drugich. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyku pracy nad poprawnością ortograficzną, motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności ortograficznych oraz kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy.   Uczestnicy pisali dyktando, pełne „pułapek” ortograficznych. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętności ich zastosowania w praktyce.

 Wyniki konkursu:

I miejsce zdobyli

Zuzanna Rojek

Aleksander Hajduk

II miejsce zdobył

 Krystian Nowosiad

III miejsce zdobyli

Szymon Pajda

Nadia Telega

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

By admin