W dniu 11 stycznia 2023 r. (środa) od godz. 1600 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Zespołu Szkół w Zarzeczu

z wychowawcami klas.

Wywiadówka składać się będzie z trzech części:

1600 – koncert kolęd w salce sportowej na parterze,

1630 – spotkania ogólnego na górnym korytarzu,

1700 – spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Nauczyciele niebędący wychowawcami udzielają informacji w trakcie trwania wywiadówki w pokoju nauczycielskim.

Liczę na niezawodne przybycie.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

dr Krzysztof Majkowski

By admin