W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych naszej szkoły brali udział w realizacji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”. Projekt ten jest realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, a którego honorowy patronat objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser – Duda. Projekt ten ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Uczy nie tylko pracy w grupie, ale przede wszystkim zmienia nawyki żywieniowe, edukuje, skłania do zmiany stylu życia. Poprzez uświadamianie Nauczycielom, Rodzicom oraz Dzieciom, jak ważne jest zdrowe odżywianie. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. W obecnym 13 etapie który był poświęcony  warzywom i owocom oraz zasadom zdrowego żywienia należało zrealizować 6 zadań, czyli dwie lekcje, dwa konkursy, forum zdrowia dla rodziców oraz promocję wiedzy wśród społeczności szkoły. Ze wszystkich zadań uczniowie wywiązywali się bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem.

By admin