Taki tytuł nosił apel przygotowany przez klasę II b pod opieką Małgorzaty Rochackiej i Dajany Galińskiej. Uczniowie,  poprzez krótkie scenki „Głodny ptaszek”, „Kłopoty Burka z podwórka” i informacje zdobyte z różnych źródeł,  przedstawili przygotowania zwierząt do zimy i sposoby,  w jakie dzieci mogą im pomóc. Mamy nadzieję, że nasi koledzy z przedszkola i klas I-III wykorzystają zdobyte informacje i rozpoczną akcję dokarmiania ptaków oraz innych zwierząt w czasie zimy.

By admin