20.09.2022 roku w ramach realizacji tematu “Bezpieczna droga do Przedszkola” odbyło się spotkanie z Panią Policjantką. Nasz gość opowiadał dzieciom o bezpieczeństwie na co dzień.

Rozmawialiśmy na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przechodzenia przez drogę, utrwaliliśmy znajomość niektórych znaków drogowych. Dzieci zobaczyły prawdziwe policyjne kajdanki- co wzbudziło wielkie zainteresowanie ze strony dzieci . Dzieci doskonale radziły sobie odpowiadając na pytania Pani policjantki. Na koniec spotkania dzieci podziękowały Pani Policjantce wręczając laurkę.

By admin