Uroczyste zakończenie nauki w tym roku szkolnym rozpoczęło się mszą św. w kościele parafialnym, której przewodniczył ks. Tomasz Podolak. Następnie przed figurą św. Jana Pawła II odbył się ceremoniał szkolny połączony z przekazaniem sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu. Po chwili przerwy, już na sali gimnastycznej odbyło się wręczenie nagród uczniom, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. W klasach ósmych listy gratulacyjne odebrali rodzice uczniów wyróżnionych, a świadectwa z rąk Pana Dyrektora otrzymali wszyscy absolwenci. Kilkoro uczniów otrzymało stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. Wręczenia stypendiów dokonali: Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa, dyrektor ZOSiJB pani Katarzyna Kulpa. Rodzice uczniów złożyli podziękowania dla wszystkich nauczycieli na ręce Pana Dyrektora Krzysztofa Majkowskiego. Po części oficjalnej odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami.

By admin