Finał projektu  pn. „ Teatr w Sieci /Natenczas’22”  był zwieńczeniem warsztatów teatralnych przeprowadzonych początkowo online,  następnie w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu.

            W  dniu 14 czerwca 2022 r.  na Dużej Scenie Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zaprezentowała się grupa uczniów z naszej szkoły: Anna Balawender, Michał Broda, Alan Klimko, Julia Magoń, Gabriel Kwaśniak, Liliana Surmiak, Laura Stepaniak. Uczniowie przedstawili  mini spektakl pt. „Mały Książę”.

            Spektakl został przedstawiony w obecności  Izabeli Śląskiej – Wizytatora Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Anny Tworz – Kierownika Oddziału mecenatu kulturalnego i ochrony zabytków w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Jan Nowary – Dyrektora Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie oraz rodziców naszych uczniów.

            Wydarzenie  zostało zrealizowane w ramach Przestrzeni Sztuki. Projekt finansowany  ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Projekt wsparty przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Realizowany we współpracy z Gminą Zarzecze.

            Serdeczne   podziękowania kierujemy do  aktora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie Pawła Gładysia  za przygotowanie naszych uczniów, a także do  Wójta Gminy  Zarzecze Tomasza Burego za pomoc w realizacji projektu.

By admin