W piątek, 2.10.2020r. Kacper Grzeszczak, uczeń klasy 5a otrzymał nagrodę – tablet oraz dyplom za zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie „100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. Człowiek, zdarzenie, miejsce”. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Obrony Narodowej, a współorganizatorem Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Kacper wykonał lapbook, który był korelacją kilku przedmiotów, przede wszystkim historii i języka polskiego, ale również plastyki, religii, techniki i muzyki oraz składał się z kilkudziesięciu kreatywnych części. Na konkurs wpłynęły 432 prace.

    Cieszymy się razem z Kacprem i gratulujemy sukcesu.

Małgorzata Różańska

By admin