25 maja 2022r  Przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu.

Głównym celem wycieczki było zapoznanie dzieci z zawodem strażaka, jego zadaniami a także wykorzystywanym w czasie akcji sprzętem .Spotkanie ze strażakami było też okazją do kształtowania u dzieci szacunku wobec osób wykonujących niebezpieczne ale niezwykle potrzebne dla społeczeństwa zawody.

Na wstępie usłyszały syrenę alarmową wzywającą do akcji. Dzieci zwiedziły budynek , dowiedziały się wielu informacji dotyczących pracy strażaka, wysłuchały którymi pojazdami strażacy wyjeżdżają do wypadków, a jakimi gaszą pożary. Obejrzały również wyposażenie pojazdów oraz niezbędne do pracy urządzenia, Mogły obserwować zakładanie profesjonalnego ubrania. Wielką atrakcją dla wszystkich było wejście do wozu strażackiego. Strażacy przypomnieli w jakich okolicznościach można wezwać straż pożarną , a dzieci utrwaliły numer alarmowy – 998.

 Z wycieczki przedszkolaki wróciły pełne niezapomnianych wrażeń i wspomnień.

           Składamy serdeczne podziękowania Pracownikom Ochotniczej  Straży Pożarnej w Zarzeczu za umożliwienie naszym dzieciom poznanie zawodu strażaka z bliska. Tak zdobyta wiedza zachowa się na długo w ich pamięci

Wychowawcy grupy niebieskiej i czerwonej

By admin