Dnia 15 września 2020 roku uczniowie klas VIII wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów – wykładowców Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Opiekunem naszej grupy była Pani Magdalena Suraj. Nasze zajęcia rozpoczęliśmy od udziału w lekcji muzealnej, która obejmowała prelekcję z pokazem multimedialnym i prezentację eksponatów przybliżających długie dzieje polskiej jednostki monetarnej w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Zwiedziliśmy też dostępne ekspozycje muzealne. Następne zajęcia odbyły się w obiektach  Instytutu Ekonomii i Finansów  Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach projektu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach”, którego koordynatorem jest dr Piotr Cyrek.

Udział w warsztatach z wykorzystaniem sprzętu komputerowego oraz oprogramowania specjalistycznego pozwolił uczniom podnieść  poziom wiedzy, kompetencji i świadomości z następujących zagadnień:

Zarządzanie własnymi pieniędzmi;

Oszczędzanie i inwestowanie;

Kredyty i pożyczki.

W trakcie sesji warsztatowej został przeprowadzony  „Konkurs  wiedzy o finansach”, który wyłonił laureatów w osobach: Wiktor Myłek, Karolina Mazur i Zuzanna Urban.  Zwycięzcom gratulujemy,

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wyjazdu, szczególnie Dyrekcji szkoły za sfinansowanie kosztów autokaru.

Były to już kolejne zajęcia uczniów. Pierwsze odbyły się w szkole gdzie gościliśmy pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Opiekunowie grupy.

By admin