W dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Zarzeczu z wychowawcami klas.
Wywiadówka składać się będzie z następujących części:
1)spotkanie ogólnego na górnym korytarzu o godz.16.30,
2)około godz. 17.00 spotkania wychowawców z rodzicami uczniów w salach lekcyjnych .
Nauczyciele niebędący wychowawcami udzielają informacji w trakcie trwania wywiadówki w pokoju nauczycielskim.
Podczas wywiadówki proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w naszej placówce.
Liczę na niezawodne przybycie.


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ w ZARZECZU
dr Krzysztof Majkowski

By admin