Zapisu dzieci do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023 należy dokonać w terminie od 14 lutego do 28 lutego 2022 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2022 Wójta Gminy Zarzecze z dnia 26 stycznia 2022 r. Wypełnione dokumenty należy złożyć w/w terminie, w sekretariacie szkoły (poniedziałek – piątek,  w godz. 7:00-15:00)

W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią dokumenty rekrutacyjne prosimy pobierać z naszej stronie internetowej,  z zakładki REKRUTACJA

By admin