W dniu 15 października 2021 roku – 29 pierwszoklasistów wkroczyło w poczet uczniów naszej szkoły. Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły pan Jan Szajny gorąco witając zebranych gości, a w szczególności pierwszoklasistów, którym następnie ,,oddał głos”. Uczniowie klas 1a i 1b zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod okiem swoich pań: Wiesławy Dziedzic i Małgorzaty  Rochackiej oraz pań wspomagających Wioletty Garbarz oraz Dajany Galińskiej. Po zakończonej części artystycznej, przed pocztem sztandarowym uczniowie ślubowali,,…być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom…”. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Dzieci otrzymały szkolne legitymacje oraz szkolne tarcze, jak również upominki od rodziców. Następnie głos zabrali starsi uczniowie, którzy złożyli młodszym kolegom i koleżankom życzenia. Do życzeń dołączyli się również rodzice pierwszoklasistów. Uroczystość zakończyła się wspólnymi zdjęciami. Wszystkim gratulujemy!!!

By admin