6-7 października uczniowie naszej Szkoły i nauczyciele pielgrzymowali do Częstochowy, aby uczestniczyć w XXI Pielgrzymce Rodziny Szkół Jana Pawła II.  6 października odwiedziliśmy Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie, aby polecić wstawiennictwu naszego Patrona całą szkołę. Później zwiedzanie i modlitwa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W Częstochowie Apel Jasnogórski i czułe spojrzenie w oczy Naszej Matki. 7 października spotkanie na Mszy św. wraz z 110 innymi szkołami noszącymi imię Jana Pawła II , pod hasłem: „Nie lękajcie się”. Było on dziękczynieniem za błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego. Mszy św. przewodniczył dotychczasowy i  wieloletni duchowy opiekun Rodziny Szkół Jana Pawła II radomski biskup senior Henryk Tomasik. Na zakończenie było zawierzenie Matce Bożej i odczytanie listu do papieża Franciszka. Napełnieni słowem i modlitwą wróciliśmy by  realizować w życiu nauczanie Patrona.

By admin