Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w przypadku szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII, zajęcia będą realizowane w taki sposób, że:

1)        nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia odpowiednio w szkole oraz

2)        co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Szczegółowe informacje na temat sposobu realizacji zajęć zostaną przekazane zainteresowanym poprzez dziennik elektroniczny.

Zapraszamy.

Dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu

Krzysztof Majkowski

By admin