Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie fotograficznym “Przyroda wokół nas” organizowanym przez uczestników projektu “Brawo my! Dla przyrody dzia-ła-my! realizowanego w ramach programu Edukacja Inspiracja.

            Celem konkursu jest pobudzanie zainteresowania młodzieży otaczającą nas przyrodą oraz jej poznawanie. Konkurs przyczynia się również do upowszechniania i popularyzacji  idei ochrony przyrody oraz do kształtowania pozytywnych postaw związanych z ochroną przyrody. Warunkiem przystąpienia do Konkursu, zgodnie z jego tematem, jest utrwalenie na fotografii szczególnie interesujących obiektów przyrodniczych znajdujących się na terenie gminy Zarzecze. Przewidziane są dwie kategorie wiekowe, klasy 4-6 i 7-8.

            Szczegóły w regulaminie. Na uczestników czekają cenne nagrody.

Regulamin konkursu

By admin