Uczniowie klasy V b Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu zakończyli prace związane z I-szym etapem projektu „Nasza Gmina Zarzecze” realizowanego w ramach programu Edukacja Inspiracja – Fundacji EFC i Fundacji Szkoła z Klasą. W ramach projektu uczniowie poznali historię miejscowości, w których mieszkają, ich atrakcje turystyczne, poznali zagadnienia z zakresu oświaty, kultury i sportu. Przeprowadzili wywiad z Wójtem Gminy Zarzecze. Na podstawie zgromadzonych materiałów przygotowali wystawę o Naszej Gminie Zarzecze. Realizując projekt uczniowie poszerzają swoje zainteresowania i wyobraźnię twórczą oraz rozbudzają w sobie postawy badawcze i innowacyjne.

By admin