„Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra – i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot.”                                                                                                               Jan Paweł II

Zgłębiając słowa i naukę patrona naszej szkoły św. Jana Pawła II, klasa VIII b realizowała w obecnym roku szkolnym projekt edukacyjny „Oblicza Dialogu – Młody Asyż” pod hasłem: Od Wschodu do Zachodu. Rozprzestrzenianie się idei religijnych, filozoficznych, kulturowych i naukowych wzdłuż starożytnych szlaków.

 11 czerwca 2024 roku uczniowie kl. VIII b uczestniczyli w uroczystej gali podsumowania projektu, który zrealizowali pod okiem p. Aleksandry Kasperskiej i s. Doroty”. Nasza Szkoła znalazła się wśród laureatów i nagrody odebrała w Krakowie. Nie zabrakło też zwiedzenia Krakowa i bycia przy oknie Papieskim na ul. Franciszkańskiej.

By admin