Troska o środowisko naturalne jest bardzo ważna, a dobre nawyki ekologiczne warto wpajać już od najmłodszych lat.

Te właśnie wartości podjęła sieć sklepów Biedronka pomysłodawca i fundator nagród programu edukacyjnego, a zarazem ogólnopolskiego konkursu „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”.

Konkurs skierowany był do klas I-III szkół podstawowych oraz do oddziałów zerówek. Z Zespołu Szkół w Zarzeczu do konkursu stanęła kl. 0a pod kierunkiem pani Danuty Jamroży oraz kl. Ia której opiekunem był pan Wacław Wdowiak. Przewodnikami po opowieściach o magii natury byli bohaterowie Gangu Fajniaków, patronujący czterem tematycznym filarom programu i towarzyszącego mu konkursu – żywiołom ognia, wody, ziemi i powietrza.

Program i konkurs dawał dzieciom pole do kreacji i eksperymentowania, dlatego zajęcia z Fajniakami miały przede wszystkim praktyczny charakter. 

Praca Konkursowa składała się z dwóch części: merytorycznej i artystycznej. Część merytoryczna polegała na przeprowadzeniu zajęć dotyczących żywiołów, a także udokumentowaniu poprzez relację zdjęciową lub w postaci zrzutu ekranu tych zajęć i ich opisaniu. Część artystyczna obejmowała utrwalone w formie zdjęć prace plastyczne dzieci inspirowane wybranym żywiołem.

Jury przy wyborze zwycięskich i wyróżnionych prac kierowało się poniższymi kryteriami:

 – kreatywność przygotowanej pracy plastycznej,

 – widoczny wkład zaangażowania dzieci w tworzenie pracy plastycznej,

 – zgodność Pracy Konkursowej z tematyką i celem konkursu polegającym na propagowaniu postaw proekologicznych i wrażliwości ekologicznej,

 – osiągnięcia specjalne, np. wyjątkowa skala przeprowadzonych zajęć, wyjątkowo innowacyjne podejście.

Biorąc pod uwagę powyższe, głosami Jury zostało przyznanych 400 nagród wśród których znalazła się również kl. Ia z Zespołu Szkół w Zarzeczu. Po tym sukcesie na pewno idea wspólnego odkrywania magii natury pozostanie z nami na długo.

Należy dodać, że w roku szkolnym 2020/21 łącznie do konkursu przystąpiło 2144 placówek i zostało przesłanych aż 6999 prac.

Wacław Wdowiak

By admin