Rekrutacja

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Wyniki rekrutacji do klasy 1

Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Wyniki rekrutacji do przedszkola 10 godzinnego

Prosimy rodziców zakwalifikowanych dzieci o potwierdzenie do dnia 24 marca 2020 r. woli przyjęcia dziecka w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie można pobrać z naszej strony lub w sekretariacie szkoły.

Oświadczenie

Protokoły z rekrutacji:  przedszkole 10 godzinneoddział przedszkolny, klasa 1 

Zapisu dzieci do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych oraz klas I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021 należy dokonać w terminie od 12 lutego do 28 lutego 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem   Nr 5/2020 Wójta Gminy Zarzecze z dnia 30 stycznia 2020 r. Dokumenty należy złożyć   w sekretariacie szkoły (poniedziałek – piątek, w godz. 700-1500)

Zarządzenie Wójta Gminy Zarzecze w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarzecze.

Dokumenty do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły:

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola. Załączniki nr 1 i 2 do zgłoszenia do przedszkola.

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole.

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej.

 

  

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

 
Prosimy rodziców zakwalifikowanych dzieci o potwierdzenie do dnia 26 kwietnia 2019 r. woli przyjęcia dziecka w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie można pobrać z naszej strony lub w sekretariacie szkoły.

Oświadczenie 

 

Protokoły z rekrutacji:  przedszkole 10 godzinne, oddział przedszkolny, klasa 1

  

Zapisu dzieci do przedszkola publicznego, zerówek (dla dzieci 6 i 5 letnich) oraz klas I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020 należy dokonać w terminie od 13 marca do 29 marca 2019 r. zgodnie z Zarządzeniem                    Nr 11/2019 Wójta Gminy Zarzecze z dnia 28 stycznia 2019 r. Dokumenty należy złożyć                   w sekretariacie szkoły (poniedziałek – piątek, w godz. 700-1500)

Zarządzenie Wójta Gminy Zarzecze w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarzecze.

Dokumenty do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły.:

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola. Załączniki nr 1 i 2 do zgłoszenia do przedszkola.

Karta zgłoszenia dziecka do zerówki.

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I SP.

 

 

  

Lista uzupełniająca uczniów zakwalifikowanych do klas I Szkół Podstawowychw Zespole Szkół w Zarzeczu

 

Lista uzupełniająca dzieci zakwalifikowanych do Oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Zarzeczu

 

Protokół z postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej w Zespole Szkół w Zarzeczu (dotyczy Zarzecza, Pełnatycz, Rożniatowa)

Lista zakwalifikowanych uczniów do klas I Szkół Podstawowych w Zespole Szkół w Zarzeczu

Szkoła filialna im. Orła Białego w Pełnatyczach / Szkoła filialna im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie

Protokół z postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Zarzeczu (dotyczy Zarzecza, Pełnatycz, Rożniatowa)

Lista zakwalifikowanych dzieci do Oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Zarzeczu

Szkoła filialna im. Orła Białego w Pełnatyczach / Szkoła filialna im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie

Protokół z postępowania rekrutacyjnego do przedszkola całodziennego w Zespole Szkół w Zarzeczu

Lista zakwalifikowanych dzieci do Publicznego Przedszkola w Zespole Szkół w Zarzeczu

 

  

Zapisu dzieci do przedszkola publicznego, zerówek oraz klas I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019 należy dokonać w terminie od 14 marca do 30 marca 2018r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Zarzecze z dnia 18 stycznia 2018 r.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły

(poniedziałek – piątek ,w godz. 700-1500)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Zarzecze w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarzecze.

Dokumenty do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły.:

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Załączniki nr 1 i 2 do zgłoszenia do przedszkola.

Karta zgłoszenia dziecka do ZERÓWKI.

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I SP

 Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego 5-cio godzinnego
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Zarzeczu

  

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do oddziałów przedszkolnych
w Zespole Szkół w Zarzeczu (dotyczy Zarzecza, Pełnatycz, Rożniatowa)

Lista przyjętych dzeci do Oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Zarzeczu

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do całodziennego Publicznego Przedszkola
w Zespole Szkół w Zarzeczu

Lista przyjętych dzieci do Publicznego Przedszkola w Zespole Szkół w Zarzeczu

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do klas pierwszych
w Zespole Szkół w Zarzeczu (dotyczy Zarzecza, Pełnatycz, Rożniatowa)

Lista przyjętych uczniów do klas I Szkół Podstawowych w Zespole Szkół w Zarzeczu

  

Zarządzenie 24/2017 Wójta Gminy Zarzecze z dnia 6 marca 2017 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarzecze.

 

 

Zarządzenie 25/2017 Wójta Gminy Zarzecze z dnia 6 marca 2017 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarzecze.

 

 

  

 

 

Łączna lista uczniów przyjętych do klasy I Szkół Podstawowych

w Zespole Szkół w Zarzeczu na rok szkolny 2016/2017

Łączna lista dzieci przyjętych do Oddziału przedszkolnego

w Zespole Szkół w Zarzeczu na rok szkolny 2016/2017

 

Zmiana harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów na terenie województwa podkarpackiego

PODANIE DO GIMNAZJUM

UCHWAŁA Nr V/36/2015
RADY GAMINY ZARZECZE
z dnia 31 marca 2015r.
w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarzecze

Zarządzenie nr 11/2016
Wójta Gminy Zarzecze
z dnia 29 lutego 2016 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola,
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarzecze.

Zarządzenie nr 12/2016
Wójta Gminy Zarzecze
z dnia 29 lutego 2016 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Zarzecze. 

Protokół z postępowania rekrutacyjnego do przedszkola całodziennego w Zarzeczu

Protokól z postępowania rekrutacyjengo do klasy pierwszej w Zespole Szkół w Zarzeczu (dotyczy Zarzecza, Pełnatycz, Rożniatowa)

Lista przyjętych uczniów do klas I Szkół POdstawowych w Zespole Szkół w Zarzeczu

Protokół z postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Zarzeczu (dotyczy Zarzecza, Pełnatycz, Rożniatowa)

Lista przyjętych dzieci do Oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Zarzeczu