przyjaciele szkoły

"Przyjaciele szkoły"

 

Izabela Dzieduszycka - prezes Rodu Dzieduszyckich Herbu Sas

Tytuł przyznano: 3.06.2002r.

Elżbieta Goraj - notariusz

Tytuł przyznano: 19.06.2006r.

Małgorzata Górska - przewodnicząca Rady Rodziców 

Wiesław Mędzela - dyrektor firmy GPR

Tytuł przyznano: 9.10.2009r.

Katarzyna Balawender - koordynator projektu "Edukacja wysokiej jakości
szansą dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy Zarzecze"

Tytuł przyznano: 14.10.2010r.

Zygmunt Szumilak - prezes Klubu Sportowego "Koliber"

Tytuł przyznano: 22.06.2011r.

Monika Zając - skarbnik Rady Rodziców

Tytuł przyznano: 26.06.2015r.

Waldemar Polit - przewodniczący Rady Rodziców

Tytuł przyznano: 14.10. 2016r.