Przywozy/Odwozy

Przywozy do szkoły rok szkolny 2019/20

GIMBUS

650 Kisielów – kierunek Cieszacin Mały

700 Łapajówka

715 Rożniatów

725 Pełnatycze

740 Zalesie

 

BUS

710 Pełnatycze Parcelacja

720 Kisielów, kierunek Jarosław

730 Zalesie Parcelacja

745 POP Łapajówka + SP

800 POP Kisielów

810 POP Zalesie


Odwozy ze szkoły ważne od dnia 16 września  2019

poniedziałek

                       BUS

 

Autobus

 

11.40

Rożniatów 4a

8

 

 

 

11.50

Rożniat 1a,2b+  Siennów 2b

4

 

 

 

12.05

Łapajówka 1a, 2b

6

 

 

 

12.15

Zalesie 1a, 2b

4

 

 

 

12.25

Kisielów 4a

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.40

Łapajówka 3b,4b,5b

7

12.40

Rożniatów 2a,5b,6a +  Pełnatycze 2a,4b,5b,6a,6b

32

12.50

POP Łapajówka (3)

3

13.00

Zalesie 3b,4b,5b,6a,

11

13.05

POP   Kisielów (8)

8

 

 

 

13.20

POP   Zalesie(5) +Ob(1) 3b(1)

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.45

Rożniatów 0a,Ob

5

13.30

Kisielów 2a,3a,5b,6c

23

13.55

Kisielów 0a,0b

6

13.40

Łapajówka 5a,0a,0b

9

14.05

Pełnatycze 5a (5) + Wojtek (1) + Pełn0 (1) +

Gracjan

8

13.55

Rożniatów 6b

13

14.20

Zalesie 5a (3), 0a (4)

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30

Kisielów 7a,7b,8b

7

14.25

Rożniatów 7a8a + Pełnatycze 7b,8a,8b

20

14.40

Łapajówka 7b

3

14.45

Zalesie 7a,8a

11

wtorek

 

BUS

 

Autobus

 

12.35

Zalesie 2b, 3b,

7

 

 

12.45

POP   Kisielów (8)

7

12.40

Rożniatów 2a,2b,6b + Pełnatycze 2a,4b,6b

30

13.00

POP   Zalesie (5)

5

13.00

Łapajówka 2b,3b,4b

10

13.15

POP   Łapajówka (2) +0a(1)+,0b(5)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30

Zalesie 0a(4) + 0b(1) +1a(3)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40

Rożniat 0a,0b (5) + Siennów 2b + Pełn0 (1)

+ Gracjan

8

13.35

Kisielów 2a,,3a,4a, 5b,6c

27

13.55

Kisielów 0a,0b (6)

6

13.50

Rożniatów 1a,4a,5b,6a, + Pełnatycze,1a,5a,5b,6a, Wojtek

31

14.10

Łapajówka 1a (1),5a,5b (6)

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.25

Kisielów 7a,7b,8b

7

14.25

Zalesie 4a,5a,5b,6a,7a,8a

20

14.35

Łapajówka 7b

3

14.40

Rożniatów + Pełnatycze 7a,7b,8a,8b

17

 

 

 

 

 

 


środa

                       BUS

 

Autobus

 

11.40

Łapajówka 1a,2b

6

 

 

 

11.55

Rożniatów1a,2a,2b +Siennów2b

5

 

 

 

12.10

Pełnatycze 1a,2a

7

11.40

Kisielów 2a,3a

11

12.20

Zalesie 1a, 2b

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.35

Pełnatycze 5a,6b

7

12.40

Rożniatów 6b

13

12.45

POP Łapajówka (3) + 3b(2),5a(3)

8

12.50

Zalesie3b,5a

9

13.00

POP   Kisielów (8)

8

13.05

Kisielów 6c

10

13.15

POP   Zalesie (4) + 0a(4)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30

Rożniatów 0a,Ob. (5) + Pełn0

6

 

 

 

13.45

Kisielów 4a,5b

6

13.30

Łapajówka4b,5b,0b,0a

12

13.55

Kisielów 0a,0b, (6)

6

13.45

Rożniatów 4a,5b,6a +Pełnatycze 6a Wojtek

26

14.05

Zalesie 4b(2),5b(1),0b(1)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.45

Łapajówka 7b

3

14.25

Rożniat + Pełnat 7a,7b,8a,8b + Kisielów 7ab,8b

27

 

 

 

14.45

Zalesie 7a,8a

11

czwartek

11.40

Zalesie 3b

6

 

 

 

11.55

Łapajówka 3b

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.35

Zalesie 1a,2b,5b,6a

7

12.40

Rożniat 1a,2a,2b,5b,6a+Pełnatycze 1a,2a,2b,5b,6a

27

12.45

POP   Kisielów (8)

8

13.00

Kisielów 2a,3a,5b,6c

23

13.00

POP Łapajówka (3)+0b(5)

8

13.15

Łapajówka 1a,2b,5b,

9

13.15

POP   Zalesie (5) +0b(1)

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30

Rożniatów 0a,0b (5) + Siennów 2b

6

13.30

Rożniatów 4a,6b+ Pełnatycze 4b,6b,8b, +Wojtek  +0a

40

13.45

Kisielów 0a,0b (6)

6

 

 

 

13.55

Zalesie 0a (4) ,4b(2)

6

 

 

 

14.05

Łapajówka 4b(3),0a(1)

4

 

 

 

14.15

Kisielów 4a,8b

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.25

Kisielów 7a,7b,

2

14.25

Rożniatów  7a,8a+Pełnatycze5a,7b,8a

17

14.35

Łapajówka 7b, 5a

6

14.45

Zalesie 5a,7a,8a

14

piątek

11.40

Kisielów 2a,

6

11.40

Rożniatów 1a,2a + Pełnatycze1a,2a,5a

15

11.50

Łapajówka1a,5a

4

 

 

 

12.05

Zalesie 1a,5a

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.35

Zalesie 2b,3b,4b,5b

9

12.40

Rożniatów 2b,4a,5b + Pełnatycze 4b

19

12.45

POP   Kisielów (8)

8

13.00

Łapajówka 2b,3b,4b,5b

13

13.00

POP Łapajówka (3) +0a(1)

4

13.15

Kisielów 3a,4a,5b

11

13.15

POP   Zalesie (4)+0a(4)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40

Łapajówka 0b (5)

5

13.30

Rożniatów 6a,6b,7a + Pełnatycze 6a,6b

+Wojtek + 0a

29

13.50

Rożniat 0a,0b (5)+Siennów 2b

6

13.50

Zalesie 6a,7a,0b

12

14.10

Kisielów 0a,0b(6), 7a(1)

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.25

Łapajówka 7b (3)

3

14.25

Kisielów 6c,7b,8b

16

14.35

Zalesie 8a (2)

2

14.35

Rożniatów 8a +Pełnatycze 7b,8a,8b

19

 

 

 

 

Odwozy ze szkoły ważne od dnia 10 września  2019 r.

 

poniedziałek

                       BUS

 

Autobus

 

11.40

Rożniatów 4a

8

 

 

 

11.50

Rożniat 1a,2b+  Siennów 2b

4

 

 

 

12.05

Łapajówka 1a, 2b

6

 

 

 

12.15

Zalesie 1a, 2b

4

 

 

 

12.25

Kisielów 4a

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.40

Łapajówka 3b,4b,5b

7

12.40

Rożniatów 2a,5b,6a +  Pełnatycze 2a,4b,5b,6a,6b

32

12.50

POP Łapajówka (3)

3

13.00

Zalesie 3b,4b,5b,6a,

11

13.05

POP   Kisielów (8)

8

 

 

 

13.20

POP   Zalesie(5) +Ob(1) 3b(1)

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.45

Rożniatów 0a,Ob

5

13.30

Kisielów 2a,3a,5b,6c

23

13.55

Kisielów 0a,0b

6

13.40

Łapajówka 5a,0a,0b

9

14.05

Pełnatycze 5a (5) + Wojtek (1) + Pełn0 (1) +

Gracjan

8

13.55

Rożniatów 6b

13

14.20

Zalesie 5a (3), 0a (4)

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30

Kisielów 7a,7b,8b

7

14.25

Rożniatów 7a8a + Pełnatycze 7b,8a,8b

20

14.40

Łapajówka 7b

3

14.45

Zalesie 7a,8a

11

wtorek

 

BUS

 

Autobus

 

12.35

Zalesie 2b, 3b,

7

 

 

12.45

POP   Kisielów (8)

7

12.40

Rożniatów 2a,2b,6b + Pełnatycze 2a,4b,6b

30

13.00

POP   Zalesie (5)

5

13.00

Łapajówka 2b,3b,4b

10

13.15

POP   Łapajówka (2) +0a(1)+,0b(5)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30

Zalesie 0a(4) + 0b(1) +1a(3)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40

Rożniat 0a,0b (5) + Siennów 2b + Pełn0 (1)

+ Gracjan

8

13.35

Kisielów 2a,,3a,4a, 5b,6c

27

13.55

Kisielów 0a,0b (6)

6

13.50

Rożniatów 1a,4a,5b,6a, + Pełnatycze,1a,5a,5b,6a, Wojtek

31

14.10

Łapajówka 1a (1),5a,5b (6)

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.25

Kisielów 7a,7b,8b

7

14.25

Zalesie 4a,5a,5b,6a,7a,8a

20

14.35

Łapajówka 7b

3

14.40

Rożniatów + Pełnatycze 7a,7b,8a,8b

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

środa

                       BUS

 

Autobus

 

11.40

Łapajówka 1a,2b

6

 

 

 

11.55

Rożniatów1a,2a,2b +Siennów2b

5

 

 

 

12.10

Pełnatycze 1a,2a

7

11.40

Kisielów 2a,3a

11

12.20

Zalesie 1a, 2b

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.35

Pełnatycze 5a,6b

7

12.40

Rożniatów 6b

13

12.45

POP Łapajówka (3) + 3b(2),5a(3)

8

12.50

Zalesie3b,5a

9

13.00

POP   Kisielów (8)

8

13.05

Kisielów 6c

10

13.15

POP   Zalesie (4) + 0a(4)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30

Rożniatów 0a,Ob. (5) + Pełn0

6

 

 

 

13.45

Kisielów 4a,5b

6

13.30

Łapajówka4b,5b,0b,0a

12

13.55

Kisielów 0a,0b, (6)

6

13.45

Rożniatów 4a,5b,6a +Pełnatycze 6a Wojtek

26

14.05

Zalesie 4b(2),5b(1),0b(1)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.25

Kisielów 7a,7b,8b

7

14.25

Rożniatów + Pełnatycze 7a,7b,8a,8b

20

14.35

Łapajówka 7b

3

14.45

Zalesie 7a,8a

11

czwartek

11.40

Zalesie 3b

6

 

 

 

11.55

Łapajówka 3b

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.35

Zalesie 1a,2b,5b,6a

7

12.40

Rożniat 1a,2a,2b,5b,6a+Pełnatycze 1a,2a,2b,5b,6a

27

12.45

POP   Kisielów (8)

8

13.00

Kisielów 2a,3a,5b,6c

23

13.00

POP Łapajówka (3)+0b(5)

8

13.15

Łapajówka 1a,2b,5b,

9

13.15

POP   Zalesie (5) +0b(1)

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30

Rożniatów 0a,0b (5) + Siennów 2b

6

13.30

Rożniatów 4a,6b+ Pełnatycze 4b,6b,8b, +Wojtek  +0a

40

13.45

Kisielów 0a,0b (6)

6

 

 

 

13.55

Zalesie 0a (4) ,4b(2)

6

 

 

 

14.05

Łapajówka 4b(3),0a(1)

4

 

 

 

14.15

Kisielów 4a,8b

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.25

Kisielów 7a,7b,

2

14.25

Rożniatów  7a,8a+Pełnatycze5a,7b,8a

17

14.35

Łapajówka 7b, 5a

6

14.45

Zalesie 5a,7a,8a

14

piątek

11.40

Kisielów 2a,

6

11.40

Rożniatów 1a,2a + Pełnatycze1a,2a,5a

15

11.50

Łapajówka1a,5a

4

 

 

 

12.05

Zalesie 1a,5a

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.35

Zalesie 2b,3b,4b,5b

9

12.40

Rożniatów 2b,4a,5b + Pełnatycze 4b

19

12.45

POP   Kisielów (8)

8

13.00

Łapajówka 2b,3b,4b,5b

13

13.00

POP Łapajówka (3) +0a(1)

4

13.15

Kisielów 3a,4a,5b

11

13.15

POP   Zalesie (4)+0a(4)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40

Łapajówka 0b (5)

5

13.30

Rożniatów 6a,6b,7a + Pełnatycze 6a,6b

+Wojtek + 0a

29

13.50

Rożniat 0a,0b (5)+Siennów 2b

6

13.50

Zalesie 6a,7a,0b

12

14.10

Kisielów 0a,0b(6), 7a(1)

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.25

Łapajówka 7b (3)

3

14.25

Kisielów 6c,7b,8b

16

14.35

Zalesie 8a (2)

2

14.35

Rożniatów 8a +Pełnatycze 7b,8a,8b

19

 

14.00 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE