Hymn

Hymn Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu

 

 Nasza gromka pieśń Ojcze Święty

Przekazuje treść doniosłą, co tu kryć.

Bo my chcemy postępować według hasła:

Jak uczciwie i mądrze żyć

Ref: Ojcze Święty nasz patronie

Hymn ten niechaj zabrzmi na cześć Tobie

Ty nas wspieraj i pomagaj

Byśmy godnie wypełniali szkolne prawa

A Prawda, Życie, Miłość i Bóg

Niechaj pokonają każdy w życiu trud

My uczciwie zrobimy wiele,

By w szkole osiągnąć szczytne cele,

By nasza praca nie poszła na marne.

Ale ty bądź nam wzorem w każdej sprawie

Ref:                                    

 

 Hymn Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

My, Jana Pawła uczniowie

słowa ojca w czyn chcemy przemieniać

pomagać ludziom i wciąż pamiętać.

Ref: Twoje myśli, które drogi wskazują.

Twoje słowa, które uczą mądrości.

Twoje czyny przepełnione miłością,

by na zawsze czyste serce już mieć.

Trudno być dobrym człowiekiem

gdy świat pędzi i goni bez celu,

dlatego razem przypomnieć warto.

Ref: