Hymn

Hymn Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu

 

 

 

Nasza gromka pieśń Ojcze Święty

Przekazuje treść doniosłą, co tu kryć.

Bo my chcemy postępować według hasła:

Jak uczciwie i mądrze żyć

Ref: Ojcze Święty nasz patronie

Hymn ten niechaj zabrzmi na cześć Tobie

Ty nas wspieraj i pomagaj

Byśmy godnie wypełniali szkolne prawa

A Prawda, Życie, Miłość i Bóg

Niechaj pokonają każdy w życiu trud

My uczciwie zrobimy wiele,

By w szkole osiągnąć szczytne cele,

By nasza praca nie poszła na marne.

Ale ty bądź nam wzorem w każdej sprawie

Ref:                                    

 

 

Hymn Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu

 

NASZ OJCZE ŚWIĘTY KOCHANY PATRONIE

GIMNAZJALIŚCI DZIŚ CI ŚLUBUJEMY

 BYĆ MOCNI DUCHEM I ŻE PANA BOGA

I WSZYSTKICH LUDZI MIŁOWAĆ BĘDZIEMY

 

A SŁÓW PRZYSIĘGI STRZEC BĘDZIEMY WIERNIE

I ZACHOWYWAĆ IDEAŁÓW CZYCTOŚĆ

DO NAS NALEŻY DAĆ IM MOC I ZBROJĘ

BY Z KRAJU MARZEŃ PRZESZŁY W RZECZYWISTOŚĆ

 

I MIEĆ NADZIEJĘ NIE TĘ LICHĄ MARNĄ

CO RDZEŃ SPRÓCHNIAŁY W WĄTŁY KWIAT UBIERA

LECZ TĘ NIEZŁOMNĄ, KTÓRA TKWI JAK ZIARNO

PRZYSZŁYCH POŚWIĘCEŃ W DUSZY BOHATERA.

 

I MIEĆ ODWAGĘ NIE TĘ JEDNODNIOWĄ

CO W ROZPACZLIWYM PRZEDSIĘWŹIĘCIU PRYSKA

LECZ TĘ, CO WIECZNIE Z PODNIESIONĄ GŁOWĄ

NIE DA SIĘ ZEPCHNĄĆ Z SWEGO STANOWISKA.

 

I MIEĆ ODWAGĘ NIE TĘ TKNĄCĄ SZAŁEM

KTÓRA NA OŚLEP LECI BEZ ORĘŻA

LECZ TĘ CO SAMA NIE ZDOBYTYM WAŁEM

PRZECIWNE LOSY STAŁOŚCIĄ ZWYCIĘŻA

 

 Hymn Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

My, Jana Pawła uczniowie

słowa ojca w czyn chcemy przemieniać

pomagać ludziom i wciąż pamiętać.

Ref: Twoje myśli, które drogi wskazują.

Twoje słowa, które uczą mądrości.

Twoje czyny przepełnione miłością,

by na zawsze czyste serce już mieć.

Trudno być dobrym człowiekiem

gdy świat pędzi i goni bez celu,

dlatego razem przypomnieć warto.

Ref: