Harmonogram zajęć SKS

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO-SPORTOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

I SEMESTR

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień zajęć

Godziny zajęć

Formy aktywności fizycznej

1.

dr Krzysztof Warchoł, prof. ośw.

Poniedziałek

Wtorek

14.00-15.00

Gry zespołowe

2.

mgr Katarzyna Warchoł

Czwartek

13.15-14.00

Gimnastyka

3.

mgr Łukasz Kasperski

Poniedziałek

14.00-15.00

Gry zespołowe

Wtorek

13.15-14.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów