Procedury przedszkole

Drodzy rodzice!

Od dnia 11 maja 2020 roku przedszkola i oddziały przedszkolne wchodzące w skład Zespołu Szkół w Zarzeczu będą ponownie funkcjonowały w swoich pomieszczeniach. Ich działalność będzie obwarowana zasadami „reżimu sanitarnego”. W załączeniu znajdują się procedury związane z otwarciem placówek przedszkolnych oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentami. Oświadczenie prosimy wypełnić i przedłożyć nauczycielowi w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Dyrektor szkoły Krzysztof Majkowski

Oświadczenie Rodzica

Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka