OGŁOSZENIE

W dniu 19 września 2019 r. (czwartek) o godz. 1600odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Zarzeczu

z wychowawcami klas.

Wywiadówka składać się będzie z trzech części:

1) spotkania ogólnego na górnym korytarzu,

2) spotkania w salach lekcyjnych,

3) pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Rodziców.

Nauczyciele niebędący wychowawcami udzielają informacji w trakcie trwania wywiadówki w pokoju nauczycielskim.

Liczę na niezawodne przybycie.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

                            dr Krzysztof Majkowski