ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

19nrokNowy rok szkolny rozpoczęliśmy 2 września br. Mszą św. w kościele parafialnym. We Mszy św. uczestniczyli uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu z pocztami sztandarowymi na czele, nauczyciele i rodzice uczniów. Po mszy św. udaliśmy się przed figurę Patrona Szkoły św. Jana Pawła II. Przedstawiciele szkoły tradycyjnie złożyli kwiaty i znicze. Został zaśpiewany również hymn państwowy i „Barka”, a ksiądz Damian odmówił modlitwę. Następnie udaliśmy się na halę sportową, gdzie wszystkich zebranych powitał dyrektor szkoły dr Krzysztof Majkowski. Z kolei wicedyrektor Jan Szajny podał nazwiska dzieci, które będą uczęszczały do zerówek oraz klas pierwszych. W uroczystości wziął udział Sekretarz Gminy Zarzecze Tadeusz Kiełbowicz życząc zarówno wszystkim uczniom, jak też nauczycielom samych sukcesów w nowym roku szkolnym. (zjęcia w galerii szkoły)