OGŁOSZENIE

 

W dniu 9 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 1630odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Zespołu Szkół w Zarzeczu z wychowawcami klas.

Wywiadówka składać się będzie ze spotkania w salach lekcyjnych (wykaz sal w załączeniu i na tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku),

Nauczyciele niebędący wychowawcami udzielają informacji w trakcie trwania wywiadówki w pokoju nauczycielskim.

Liczę na niezawodne przybycie.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

dr Krzysztof Majkowski

 

WYKAZ SAL

Wychowawcy klas w Publicznym Gimnazjum

Lp.

Klasa

Wychowawca

Lokalizacja

Nr sali

1.

III a

Barbara Zięba

I piętro

218

2.

III b

Liliana Dziedzic

I piętro

114

 

Wychowawcy klas w Szkole Podstawowej

Lp.

Klasa

Wychowawca

Lokalizacja

Nr sali

1.

0 a

Danuta Jamroży

parter

101

2.

0 b

Bożena Nosek

I piętro

202

3.

I a

Wiesława Dziedzic

I piętro

201

4.

I b

Małgorzata Rochacka

I piętro

225

5.

II a

Wacław Wdowiak

I piętro

224

6.

II b

Beata Prymon

I piętro

204

7.

III

Wioletta Brzezowska

I piętro

203

8.

IV a

Barbara Pawłowska

I piętro

205

9.

IV b

Andrzej Wołtosz

parter

123

10.

V a

Dorota Wątroba

I piętro

221

11.

V b

Monika Stępień

I piętro

209

12.

V c

Agnieszka Więcek

parter

109

13.

VI a

Justyna Jamroży

parter

124

14.

VI b

Danuta Dul

I piętro

103

15.

VII a

Beata Klisz

parter

105

16.

VII b

Małgorzata Sander

parter

115

17.

VIII a

Małgorzata Różańska

parter

104

18.

VIII b

Marta Bosak

parter

106