XVII Gminny Konkurs Ortograficzno - Gramatyczny klas III

anowaort26 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół w Zarzeczu odbył się finał XVII Gminnego Konkursu Ortograficzno - Gramatycznego klas III szkół podstawowych. Konkurs zorganizowali i przeprowadzili Małgorzata Rochacka oraz Jan Szajny. W konkursie wzięło udział 8 uczniów z SP w Rożniatowie (Filia Zespołu Szkół w Zarzeczu), SP w Siennowie i SP w Zespole Szkół w Zarzeczu. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Najpierw uczniowie pisali dyktando, a następnie test ortograficzno - gramatyczny, w którym nie zabrakło krzyżówki, zagadek i rebusów ortograficznych. Po prawie dwugodzinnych zmaganiach, jury konkursu w składzie: przewodniczący Jan Szajny, sekretarz Małgorzata Rochacka oraz Wioletta Brzezowska, Danuta Podolak i Anna Wierzbicka wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce Julia Szklarz kl. III SP Rożniatów - opiekun mgr Danuta Podolak

II miejsce Marianna Stępień kl. III SP Rożniatów - opiekun mgr Danuta Podolak

III miejsce Zofia Baran kl. III SP Zarzecze - opiekun mgr Wioletta Brzezowska

III miejsce Stella Leżoń kl. III SP Zarzecze- opiekun mgr Wioletta Brzezowska

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, opiekunowie pisemne podziękowania, a laureaci nagrody książkowe. Na zakończenie odbył się wspólny poczęstunek, podczas którego uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami z przebiegu konkursu. Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim zawodnikom i ich wychowawcom za udział w konkursie oraz życzą dalszych sukcesów w nauce i pracy.

Małgorzata Rochacka