Wywiadówka 24 IX 2015

OGŁOSZENIE

W dniu 24 września 2015 r. o godz. 1530 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Zespołu Szkół w Zarzeczu z wychowawcami klas.

Porządek wywiadówki:

 1. Spotkanie ogólne,
 2. informacja o bieżących wydarzeniach w placówce,
 3. zapoznanie z ofertą edukacyjną,
 4. prezentacja obowiązującej dokumentacji, przepisów i regulaminów
 5. informacja o ubezpieczeniu i programach socjalnych.
  1. Spotkanie z wychowawcami,
 6. informacja o bieżących wydarzeniach w klasie,
 7. prezentacja planu pracy wychowawcy klasy,
 8. wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.
  1. Spotkanie przedstawicieli klas i ukonstytuowanie się zarządu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum.

Liczę na niezawodne przybycie.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

dr Krzysztof Majkowski