Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Spotkanie z leśnikiem

lenikpZ inicjatywy pani Katarzyny Czury do Szkoły Filialnej im. Orła Białego w Pełnatyczach przybył leśnik Dariusz Żurek z Nadleśnictwa Kańczuga. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie dzieci począwszy od przedszkola aż po drugoklasistów. Celem spotkania było uświadomienie dzieciom ogromnego znaczenia lasów - gospodarczego, społecznego i przyrodniczego oraz pokazanie jak poszczególne elementy przyrody oddziałują wzajemnie na siebie. Przekazano również uczniom, iż leśnicy są świadomi, jak wielkie znaczenie ma zachowanie możliwie dużej różnorodności biologicznej polskich lasów. W trakcie spotkania z dziećmi specjalista Służby Leśnej z Nadleśnictwa

Czytaj więcej...

Wycieczka do lasu

 

laspDzieci z kl.”0”, I i II ze Szkoły Filialnej im. Orła Białego w Pełnatyczach odbyły wycieczkę do pobliskiego lasu. W czasie wędrówki dzieci obserwowały zmiany w przyrodzie jesienią, m.in. pola uprawne, pracę rolnika, rośliny okopowe znajdujące się jeszcze w polu, kukurydzę, zboża ozime. Widziały „ugór” i „ściernisko”. W lesie spotkały znajomego leśnika, który wskazał im miejsce bytności dzików- otarcia na drzewie, ślady na leśnej ścieżce przy sadzawce.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

W dniu 19 listopada 2015 r. o godz. 1500 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas VI Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II

i klas III Publicznego Gimnazjum im Jana Pawła II

w celu poinformowania o warunkach przebiegu sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu kończącego gimnazjum.

O godz. 1530 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów Zespołu Szkół w Zarzeczu z wychowawcami klas (wywiadówka).

Celem wywiadówki jest informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów w połowie I semestru roku szkolnego 2015/2016.

Nauczyciele niebędący wychowawcami udzielają informacji w trakcie trwania wywiadówki w pokoju nauczycielskim.

Liczę na niezawodne przybycie.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

dr Krzysztof Majkowski

ŚWIĘTO SZKOŁY FILIALNEJ im. Orła Białego w PEŁNATYCZACH

pel15Dnia 10 listopada w Szkole Filialnej im. Orła Białego w Pełnatyczach obchodziliśmy Święto Szkoły połączone z Narodowym Świętem Niepodległości i pasowaniem na ucznia klasy I. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, którą odprawił ks. Proboszcz Jan Majkut. Po mszy św. cała społeczność szkolna udała się do budynku szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Na początku został odśpiewany hymn państwowy. Następnie pani kierownik Janina Mamak przywitała przybyłych gości w osobach: Pana Jana Szajnego wicedyrektora Zespołu Szkół w Zarzeczu, ks. Jana Majkuta proboszcza parafii Pełnatycze, Panią Katarzynę Paluch radną Rady Gminy Zarzecze, Panią Sylwię Benbenek dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zarzeczu, Pana Aleksandra Kasperskiego sołtysa wsi Pełnatycze, przedstawicieli rodziców i całą społeczność szkolną, po czym przybliżyła postać patrona szkoły. 11 listopada to ważny dzień, bliski każdemu Polakowi, dlatego aby uczcić pamięć bohaterów poległych za Ojczyznę uczniowie klasy II pod opieką pani Elżbiety Juchy przygotowali piękny program artystyczny, w którym przeprowadzili nas przez burzliwą historię odzyskania niepodległości.

Janina Mamak, Elżbieta Jucha

Czytaj więcej...

DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

 

niepodl1511 listopada to znacząca data w historii Polski – ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

W dniu 10 listopada 2015r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel poświęcony tej rocznicy. Uczniowie klasy III c PG przypomnieli historię trudnej drogi Polaków do odzyskania niepodległości. Starali się uzmysłowić wszystkim, że być Polakiem – to znaczy należeć do narodu polskiego zarówno dziś, jak i w wiekach ubiegłych i przyszłości. Uczniowie poprzez odpowiednio dobrane utwory literackie i piosenki patriotyczne wyrażali swą wdzięczność i uznanie wszystkim tym, którzy walczyli i ginęli za naszą wolną Polskę. Pierwsza część uroczystości została zakończona odśpiewaniem „Roty”.

Czytaj więcej...